ĐẠI LÝ LOG IN !
 
User Name    
Password    
CHUONG TRÌNH KHUYẾN MÃI ÐẶC BIỆT
Bắt đầu Áp Dụng từ ngày 12/05/2014 - 02/20/2015
DELUXE TELECOM có chương trình PROMOTION Ðặt Biệt 
Gía được tính sau khi được tặng
Gọi SÀIGÒN: 7.1  cent/phút
Gọi Tỉnh: 8.8 cent/phút
Gọi Di Ðộng: 8.8 cent/phút
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG
Bấm số Local Access Numbers (Xem số Local Access của quý vị) hay bấm Toll Free: 1-888-99-DELUX (1888-993-3589)
Tổng đài sẽ đọc số tiền còn lại trong trương mục.
Bấm 84 + Số Vùng + Số Điện Thoại Muốn Gọi
Tổng đài sẽ đọc số phút còn lại trong trương mục.
   
Lưu ý :
  Khi sử dụng điện thoại di động qúy khách không nên bấm SEND hay TALK sau khi bấm số Vietnam. Quý vị nên gọi công ty điện thoại KHÓA chiều gọi ra quốc tế vì nếu quý khách sử dụng không đúng hướng dẫn hoặc đang nói bị mất sóng, các công ty điện thoại sẽ tự kết nối và tính giá cước rất cao. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm những cuộc gọi này.
 Bảng Tính Số Phút của Công Ty DELUXETELECOM

Sài Gòn/Hà Nội
7.1 xu/phút
Các Tỉnh
8.8   xu/phút
Di Động
8.8 xu/phút
$10 140 phút 114  phút 114  phút
$20 280  phút 228  phút 228  phút
$30 420  phút 342  phút 342  phút
$50 700  phút 571  phút 571  phút
$100 1400 phút 1141  phút 1141  phút